O ISSE SE (Institute Sathya Sai Education South Europe)

Ciljevi ISSE SE-a

Povezan s mrežom Sathya Sai Instituta koji su u zadnjih 20 godina utemeljeni širom svijeta, ISSE SE za cilj ima promicanje Sathya Sai sistema obrazovanja na području Južne Evrope. Njegov neposredni cilj jeste osigurati SSEHV usmjerenje i obuku, dok se u isto vrijeme bavi kreiranjem informativnog i inspirativnog materijala koji će omogućiti i podržati implementaciju programa. 

Institut postoji kako bi:

  • Obezbijedio fokus za širenje obrazovnih programa utemeljenih na vrijednostima, kao i programa ličnog razvoja.
  • Kako bi kroz državno priznatu i prepoznatu obuku pripremio odrasle da djecu podučavaju ljudskim vrijednostima. 

Cilj ISSE SE-a jeste nadahnuti djecu i odrasle da vode moralan i etičan život te postanu konstruktivni članovi društva, aktivno uključeni u promicanje ljudskih vrijednosti.  

Jedinstvena metodologija

Sathya Sai Instituti širom svijeta povezuju ova nastojanja u jedinstvenu metodologiju, s fokusom na cjelovito obrazovanje, u kojem se četiri vrijednosti ističu kao najviši izraz onoga što ljudsko biće može postići. Prema ovom sistemu, univerzalne vrijednosti Istine, Ispravnosti, Mira, i Ljubavi upotpunjuje vrijednost koja iz njih prirodno proističe, a to je Nenasilje. 

Ova metodologija temelji se na EduCARE pristupu, koji stavlja naglasak na duhovnu jednotu. Ona potiče ispoljavanje unutrašnje dobrote i mudrosti prisutne u svakom ljudskom biću. “Krajnji cilj obrazovanja jeste Karakter”, kaže Sathya Sai. U skladu s tim, ovaj program nastoji potaći izgradnju Karaktera, tj. jedinstvo misli, riječi i djela (Unity of Head, Heart and Hands).  

  • Newsletter

  • Seminari