Globalni pregled

Knjigu “Globalni pregled Sri Sathya Sai obrazovanja” načinili su nastavnici i drugi uključeni u Sai obrazovanje širom svijeta, prema uputama Povjerenstva za obrazovanje Sri Sathya Sai Svjetske Fondacije. Knjiga pokriva najvažnije aspekte nastavnog programa Sathya Sai obrazovanja u ljudskim vrijednostima, njegove koncepte i filozofiju. 

Cijelu knjigu možete preuzeti na sljedećem linku.


PREDGOVOR KNJIZI:

Sathya Sai obrazovanje u ljudskim vrijednostima ispunjava krajnju svrhu obrazovanja. Utemeljitelj ovog pristupa, Sri Sathya Sai Baba, dopire do same suštine procesa obrazovanja i njegove uloge u razvoju civilizacije, kao što čini i s drugim oblastima života te, uistinu, životom samim. On pravi razliku između “onog što je zaista stvarno i onog što je relativno”, između univerzalnog i lokalnog, između trajnog i prolaznog. 

Većina stručnjaka u obrazovanju slažu se u tome da je jedna od važnijih funkcija obrazovanja prenijeti znanje i vještine potrebne da se kroz život putuje sigurno, uspješno, i s malo sreće. Pa ipak, u savremenim obrazovnim sistemima, naglasak se suviše često stavlja na stjecanje vještina i znanja koja učenicima omogućuju tek da nađu posao ili bavljenje u struci. Prečesto obrazovni proces biva procesija studenata koji kroz školovanje prolaze rutinski. Svjetovno obrazovanje je na mnogim mjestima postalo rad na traci gdje ‘educirati’ znači ‘upisati školu, utuviti znanje, steći diplomu”. 

Ovakav pristup zamagljuje dublju i najvažniju ulogu edukacije. Sri Sathya Sai Baba je rekao, “Krajnji cilj obrazovanja jeste karakter.” On je rekao da se osobine karakterne osobe nalaze u onome ko primjenjuje univerzalne ljudske vrijednosti Ljubavi, Istine, Ispravnosti, Mira i Nenasilja. Naposljetku, on nas uvjerava da se ove vrijednosti nalaze u svima nama i da će se ispoljiti i prevladati u našem biću jednom kada spoznamo sebe. Program Sathya Sai obrazovanja u ljudskim vrijednostima počiva na ovim univerzalnim principima.  

Program Sathya Sai obrazovanja u ljudskim vrijednostima se provodi na tri načina. Direktno, kao poseban nastavni plan; indirektno, integriranjem moralnih principa i vrijednosti u nastavne planove redovnih školskih predmeta, te putem različitih vannastavnih aktivnosti. U srcu programa nalaze se nastavnici koji trebaju težiti tome da budu primjeri ljudskih vrijednosti. To nas podsjeća na velike filozofe/učitelje drevne Grčke, poput Sokrata, koji nisu samo podučavali riječima, već su i svojim životom svjedočili uzvišene ideale koje su propovijedali. To nas podsjeća i na velike svece i mudrace svih religija koji su ne samo podučavali i nadahnjivali, već i preobražavali. 

Krajnja svrha obrazovanja prema ovom Programu jeste pomoći u spoznavanju sebe, pronaći dublji smisao u životu, te steći za to potrebne osobine. U tom smislu, istinsko obrazovanje, kakvim ga je nadahnuo Sri Sathya Sai Baba, postaje doživotni proces preobrazbe. Učenici traže i nalaze odgovore na vječna i kompleksna pitanja, poput: Ko sam ja? Zašto sam ovdje?

Šta moram učiniti kako bih dostigao trajnu, dubinsku sreću? Na koji način mogu postići najviše dobro za sebe i za cijeli svijet? 

Ova knjiga predstavlja sveobuhvatan pokušaj da se izlože početak,  razvoj, povijest, filozofija, pedagogija, postignuća te trenutni status različitih projekata širom svijeta, kao i budućih planova za ovaj veliki i prijeko potrebni obrazovni program. 

Program Sathya Sai obrazovanja u ljudskim vrijednostima govori sam za sebe: Univerzalan je te donosi duboku preobrazbu i radost, kako učenicima, tako i nastavnicima. 

Michael G. Goldstein, MD
Predsjednik Sri Sathya Sai Svjetske Fondacije

  • Newsletter

  • Seminari