O Utemeljitelju SSEHV – Sathya Saiju

SSEHV program se prvi put javio 1969. godine u Indiji, nadahnut učenjima Sathya Sai Babe – rektora Univerziteta visokog obrazovanja (Univerzitet u Prashanti Nilayamu – Andra Pradesh – Indija) i Učitelja svijeta. Od tada su širom svijeta osnovane Sathya Sai škole, uporedo s mrežom Sathya Sai Instituta, utemeljnih za promicanje i podržavanje ciljeva Sathya Sai obrazovanja, s naročitim naglaskom na obuku nastavnika. Škole i univerziteti koji nose njegovo ime poznati su po vrsnim akademskim postignućima te visokim moralnim i etičkim standardima. 

On kaže:

Baš kao što ptica treba dva krila, kao što zaprega treba dva točka, tako čovjek treba dvije vrste obrazovanja da bi postigao cilj života. Duhovno obrazovanje za život, a svjetovno za življenje. Samo kad je razvio oba aspekta, on može zaslužiti poštovanje i ugled u društvu.

Sathya Sai preporučuje da sjeme EduCARE-a  zasadimo u tlo svoje zemlje, kako bi moglo izrasti u drvo koje će davati plodove u skladu s kulturom i potrebama svake zemlje.


  • Newsletter

  • Seminari