Kako program djeluje?

Ljubav u misli je istina
Ljubav na djelu je ispravnost
Ljubav u osjećanju je mir
Ljubav u razumijevanju je Nenasilje

METOD

Dobro je poznato da je današnje obrazovanje uglavnom usmjereno na razvoj intelekta i vještina, dok se malo bavi razvojem dobrih osobina i zdravog razuma. Kako je izgubilo nadzor nad moralnim ponašanjem učenika, ono ne uspijeva promicati samokontrolu, vrline te općenito savjestan pristup životu. Iz toga proizlazi da se s jedne strane od naše djece očekuje da brzo odrastu kako bi bila sposobna uključiti se u utrku života... Dok, s druge strane, ista djeca nemaju vodstvo, osjećaj za smjer, niti pojam o tome ‘šta je svrha svega’. SSSEHV nudi plan djelovanja i predlaže nove strategije kako bi trenutne trendove u obrazovanju prilagodio nečem što je trajno, konstruktivno, i ispunjavajuće.

Metod ovog programa temelji se na pretpostavci da se ljudska ličnost ispoljava u pet osnovnih aspekata, od kojih svaki predstavlja područje u kojem dolazi do učenja, stjecanja iskustva te razvoja svijesti. Kako su međusobno povezani, ovi se aspekti trebaju razvijati i usklađivati na harmoničan način. Dakle, ne govorimo samo o fizičkom, emotivnom i mentalnom aspektu ljudske ličnosti, već se u obzir uzimaju sposobnost razlučivanja i intuicija, te duhovna srž ljudskog bića. Kad se postigne sklad između tijela, uma i duše, slijedi jedinstvo misli, riječi i djela. Ako u isto vrijeme djeca shvataju da život ne ovisi isključivo o stjecanju materijalnih dobara, biće lakše usmjeriti njihovu pažnju na plemenita nastojanja i više ideale. SSEHV to može jer filozofija programa se temelji na čvrstom uvjerenju da u svakom pojedincu počiva unutarnja snaga ljepote, istine i dobrote, koja samo čeka da ju se probudi i osnaži putem djelovanja. Uloga nastavnika i roditelja jeste taj proces potpomoći i usmjeravati.  

Da bi to postigao, SSSEHV povezuje pet aspekata ljudske ličnosti s pet vrijednosti koje predstavljaju njihov savršeni izraz, univerzalan i prihvatljiv svim kulturama i vjerovanjima, te s pet tehnika podučavanja. Vrijednosti Istine, Ispravnosti, Mira, Ljubavi i Nenasilja se podučavaju i istražuju uz pomoć citata, pričanja priča, grupnog pjevanja, sjedenja u tišini, te grupne aktivnosti.

SSSEHV se može primjenjivati direktno ili indirektno, usvajanjem nastavnih planova vezanih za vrijednosti ili integriranjem vrijednosti u redovne školske teme, te se lako može prilagoditi cijelom nizu vannastavnih aktivnosti. Ključ uspjeha ovog programa počiva na roditeljima i nastavnicima koji su prošli SSEHV obuku. Njihova odluka da primjenjuju vrijednosti u životu te da žive u skladu s njima biće mjera utjecaja ovog programa na djecu. 

“Dobro obrazovanje je ono koje podučava način za postizanje mira u svijetu; koje uništava uskogrudost i promiče jedinstvo, jednakost, i mirni suživot među ljudima.”  


  • Newsletter

  • Seminari